PPR, PE a CU trubky a tvarovky

PPR, PE a CU trubky a tvarovky

PPR trubky a tvarovky

PPR trubka 20                       20Kč/m

PPR trubka 25                       28Kč/m

PPR koleno 20                            5Kč

PPR koleno 25                            7Kč

PPR přechod 20x1/2" vnější        36Kč

PPR přechod 25x3/4" vnější        48Kč

 

PE trubky a tvarovky

PE trubka 20x3,0mm                         25Kč/m

PE trubka 25x2,3mm                         27Kč/m

PE trubka 32x2,9mm                         38Kč/m

PE spojka 25                                       64Kč

PE spojka 32                                       74Kč            

PE přechod 25x3/4" vnější                    36Kč

PE přechod 32x1" vnější                       42Kč